Valikonağı cd. ŞairNigar sk. 4/4 Nişantaşı-Şişli-İstanbul
İlaçlar ve Ağız Sağlığı
Eriyik basınç sensörleri; plastik kauçuk ve gıda vb. sektörlerde sıcak akışkanların basınç ve sıcaklığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu sayede üretimin daha kaliteli olması ve yüksek basınçtan dolayı makineye verilecek hasar önlemi sağlanmaktadır. Eriyik Basınç Sensörleri / Eriyik Basınç Transmitteri düşük maliyetli ve yüksek kaliteli ürünlerden oluşmaktadır. Eriyik Basınç Sensörleri cıvalı ölçüm yapmaktadır. Sağlık ve gıda sektöründeki ürünlerde ise yağlı ölçüm yapılmaktadır. Ayrıca ölçülen değerin gösterilmesinde kullanılan cihazlarda dijital ölçü ve kontrol cihazları da mevcut bulunmaktadır. Montaj esnasında dikkat edilmesi gereken husus sensörün basınç ölçümü yapan kısmı olan en uç kısmının montaj esnasında zarar görmemesidir. Bu kısım zarar görürse sensör ölçüm yapmayacaktır. Bu doğrultuda bütün yapı eriyik akışkan tarafından uygulanan basıncı dönüştürme kısmına temas eden diyafram üzerine yani ısı kaynağından uzak tutulmasına dikkat gösterilerek gerinim ölçerin üzerinde bulunduğu ölçüm diyaframına aktarma amacıyla gerçekleştirilmektedir.
 
Eriyik basınç sensörlerinin görevi basıncın fizik büyüklüğünü elektrik sinyaline dönüştürmektir. Yenilikçi sensörler iletici sıvısı olmayan transmitterler olup bunlarda sıvı maddenin basıncı yüksek kalınlık sahibi bir diyafram aracılığı ile hassas silikon elemente direkt olarak aktarılır. Fiziksel tepkimenin dönüştürülmesi 4 adet piezorezistör aracılığı ile meydana getirilen bir wheatstone köprüsü tarafından gerçekleştirilir. Eriyik basınç sensörleri özelliklerinden şu şekilde bahsetmek mümkün olmaktadır: Çok yüksek sağlamlık, hızlı tepkime ve doğru ölçüm, sensörün mödülerliği sayesinde son derece kolay kurulum, yüksek güvenlik standardı. Eriyik basınç sensörleri yüksek sıcak ortamlarda eriyik akışkan basıncının algılanması için tasarlanmış basınç, sıcaklık ölçümünden meydana gelmektedir.
 
Eriyik basınç sensörleri çevreyi ilgilendiren sorunlara karşı duyarlı ve tüm cihazlar ile uyumu olan gerek dolum sıvısı ile gerekse sıvıdan arındırılmış cıvasız eriyik sensörlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Eriyik basınç sensörleri içsel bir dengelem olan opsiyonu aracılığı ile serisi ile transmitterleri, erime sıcaklığının varyasyonunun neden olduğu basınç sinyali varyasyon etkisini yok ederler. Eriyik basınç sensörleri elektronik sisteme entegre edilmiş bir röle aşırı basınç oluşması veya ayarlanmış eşeğin aşılması durumunda durumun değiştirilmesi izin verilmektedir. Kendiliğinden teşhis özelliği ile akıllı elektronik düzenlemesi sayesinde ayrıcalık kazanmaktadır.
 
Bu ürünler aynı zamanda; Eriyik Basınç , Eriyik Basınç Transmitter , Eriyik Basınç Transducer, Basınç Ölçüm Cihazları, Plastik Basınç, Melt Pressure, Melt Pressure Sensor, Melt Pressure Transmitter,Melt Pressure Transducer , Eriyik Basınç ve Sıcaklık Sensörleri olarak da adlandırılır.