Valikonağı cd. ŞairNigar sk. 4/4 Nişantaşı-Şişli-İstanbul